Kasy fiskalne Online Częstochowa - fiskalnekasy.pl

Telefon kontaktowy: 512290064

Przejdź do treści

Kasy fiskalne Online Częstochowa

Pierwsze urządzenia fiskalne Online w ofercie !
(sprzedaż od 01-05-2019)

Posnet Ergo Online
Jest to jedna z najpopularniejszych kas fiskalnych na rynku. Posnet ERGO teraz dostępna jest również w wersji  ONLINE. Dzięki modułowej konstrukcji urządzenie to zapewnia użytkownikowi  swobodę wyboru między przewodowym a bezprzewodowym połączeniem  z Centralnym Repozytorium Kas (CRK).

                                       
                                      
Cena Brutto 1300 zł                                                            
Porty dodatkowe:                                                                    
 • moduł rozszerzenia I - 2 x RS232 szuflada wielonapięciowa (opcja) Cena netto 150 zł
 • moduł rozszerzenia II -WiFi, Bluetooth, 2 x RS232, szuflada wielonapięciowa (opcja) Cena netto 250 zł
 • moduł rozszerzenia III - modem 3G, 2 x RS232, szuflada wielonapięciowa (opcja) Cena netto 350 zł
 •                                      
                                      

Fawag lite Online
Jest to pierwsza kasa produkowana przez spółkę Lubelskie Fabryki Wag FAWAG  S.A. w wersji ONLINE. Kasa fiskalna Fawag Lite jest  mała, solidna i prosta w obsłudze. Do tego jest ergonomiczna i funkcjonalna. Istnieje możliwość podpięcia do niej szuflady kasjerskiej,  skanera kodów kreskowych, wagi, terminala płatniczego oraz komputera.
W wersji ONLINE posiada dwa porty szeregowe RS232 oraz złącze  LAN/Ethernet, które służy do komunikacji z Centralnym Repozytorium Kas..
      
Porty standardowe: 1 x LAN/Ethernet, 2x RS232, 1 x USB (skaner)   
                                
Cena Brutto: 1445 zł
Modem BOX 3G cena netto 200 zł

Kasa fiskalna Posnet TEMO to najmniejsze na rynku urządzenie fiskalne w wersji ONLINE. Bez problemu zmieści się w kieszeni lub w torbie z laptopem. Można używać je w terenie,  poza sklepem lub biurem, ponieważ bez zewnętrznego zasilania wydrukuje 80 000 wierszy paragonu. W razie potrzeby w każdej chwili można  podłączyć drukarkę fiskalną do ładowarki samochodowej lub do komputera używając gniazda USB. Nowością jest możliwość wyposażenia drukarki fiskalnej w interfejs WiFi.  

Cena Brutto 2374 zł                                                           
Porty dodatkowe:                                                                    
 • moduł rozszerzenia  WiFi, Bluetooth, Cena netto 200 zł
 •                                     

Posnet Thermal XL 2
Jest to najbardziej popularna linia drukarek fiskalnych na polskim rynku. Teraz Thermal XL dostępna jest równzież w wersji ONLINE. To urządzenie o wszechstronnym zastosowaniu, które sprawdzi się w każdym rodzaju działalności. Drukarka dostępna jest z dwoma rodzajami mechanizmu drukującego: 80mm i 57 mm.  
Cena Brutto:
Standard - 3000 zł
WIFI - 3148 zł

Już niedługo w ofercie !

Kasy fiskalne ONLINE – co to takiego?

                                                                           
      
         
Kasy fiskalne ONLINE  to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły  komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa  Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej  Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in: raporty dobowe,  paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o  dokonanych przeglądach okresowych.
Oprócz powyższego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru  ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Przewiduje się, że kasy będą  musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny  czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Będzie  się to odbywać bez wiedzy użytkownika.
Użytkownik kasy ONLINE będzie  musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, dzięki któremu kasa będzie  mogła łączyć się z Repozytorium.
    
Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał  zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę,  dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

Kasy ONLINE – po pierwsze zmiana ustawy i nowe rozporządzenie.
Nie ma jeszcze finalnych aktów prawnych dotyczących kas ONLINE.
Projekt  rozporządzenia technicznego jest już po notyfikacji w Unii  Europejskiej. Z informacji otrzymanych z Ministerstwa Przedsiębiorczości  i Technologii na spotkaniu w dniu 26 kwietnia 2018 r. poinformowano o  planowanym wejściu w życie rozporządzenia technicznego (które nastąpi do  końca maja 2018 r.). Dopiero po tej dacie producenci będą mogli składać  wnioski homologacyjne dla kas ONLINE w Głównym Urzędzie Miar.
Kolejny etap związany jest z datą 1.10.2018 r.  gdy planowane jest  wejście w życie ustawy o VAT określającej m.in. kształt Centralne-go  Repozytorium Kas. Dopiero wtedy może nastąpić fiskalizacja oraz uzyskać  będzie można odliczenie za
zakup kasy ONLINE.
Kwestie prawne w sprawie kas ONLINE regulują:
 - rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
 - rozporządzenie w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatko-wanych na zakup kas rejestrujących.
Ich treści można znaleźć na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach
(https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303053).
W  dniu 27.04.2018 r.  projekt ustawy (Ustawa  o zmianie ustawy o podatku  od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach) przekazano do sejmu.  Według informacji ze strony internetowej RCL „dalszy ciąg procesu  legislacyjne-go wspomnianego projektu znajduje się na stronach Sejmu  RP”.
Uwaga!
Dopiero wejście w życie rozporządzenia  technicznego  umożliwi producentom urządzeń fiskalnych ubieganie się o  decyzje dopuszczające do obrotu kasy ONLINE. Taką decyzję wydaje prezes  Głównego Urzędu Miar, po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań,  weryfikując, czy kasa spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju i  Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą  odpowiadać kasy rejestrujące.

Kiedy kasy ONLINE będą dopuszczone do sprzedaży?
Projekt rozporządzenia technicznego już został notyfikowa-ny w UE a proces ten zakończył się 20.04.2018 r.
Ministerstwo Finansów opracowało zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług.
Zanim kasy ONLINE pojawią się na rynku:
   
 • Producenci muszą otrzymać potwierdzenie Prezesa GUM (homologację).
 •  
 • Po otrzymaniu homologacji będzie można rozpocząć produkcję.
 •  
 • Dopiero po spełnieniu powyższych warunków kasy ONLINE będą mogły być wprowadzone do obrotu.
 •  
 • Odliczenia na zakup kas ONLINE oraz ich fiskalizacja będzie możliwa  dopiero po wejściu w życie ustawy o VAT, czyli najwcześniej po 1  Maja 2019 r.
 •  

    
Ważne!
Projekt ustawy przewiduje, że podatnicy,  których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE  będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto*  jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia (dot. to  również podatników którzy zostaną zobligowani do wymiany urządzeń na  kasy ONLINE). Osoby, które instalują po raz pierwszy kasę rejestrującą  również będą mogli skorzystać z takiego odliczenia pod warunkiem, że  zainstalują kasę ONLINE.
* W projekcie  ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo  o miarach zawarto zapis nadający Ministrowi Finansów możliwość  podwyższenia wysokości odliczenia lub zwrotu ( art . 1 pkt 2 podpunkt  n).
Uwaga!
Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały  wymie-nione w projekcie ustawy nie mają obowiązku wymiany kas na ONLINE.  Mogą stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu.
BSD-NET.PL Copyright (c) 2004 - 2019
al. 11-listopada 1/3 box 5
42-200 Częstochowa
CH Estakada
tel: +512290064
       +343633332
e-mail:
Wróć do spisu treści